Tính Chất Các Loại Dung Dịch Mạ Kẽm.

Mạ Kẽm Bảy Màu Cho Kim Loại

Các Loại Hóa Chất Xi Mạ Kẽm Hiện Nay.

Mạ Kẽm Bảy Màu Cho Kim Loại
Mạ Kẽm Bảy Màu Cho Kim Loại

Kết tủa xi mạ kẽm điện lên catot có thể tiến hành trong nhiều loại dung dịch có hóa chất khác nhau, trong đó kẽm tồn tại hoặc ở dạng cation đơn hoặc ở dạng cation phức hay anion phức.

các dung dịch muối đơn thường tiến hành trong môi trường axit, chúng là các dung dịch sunfat, clorua, floborat…

các dung dịch phức thường làm việc trong môi trường kiềm, chúng gồm các dung dịch xyanua, zincat, amon, phức amin… nhóm dung dịch phức amin bao gồm dung dịch etylendiamin, dung dịch polyetylendiamin…

Dòng Điện Tốt Nhất Cho Lớp Mạ Kẽm Trên Kim Loại.

Điện thế tiêu chuẩn của kẽm là -0,76 V, nhưng trong các dung dịch mạ kẽm thực tế điện thế phóng điện của kẽm luôn âm hơn một ít.

Đối với các dung dịch axit, nồng độ ion kẽm khá lớn lại ở dạng cation đơn,

Có liên kết yếu với vỏ hydrat nên điện thế bắt đầu phóng điện của nó chỉ là -0,80 V.

Còn đối với dung dịch xyanua, kẽm ở dạng phức bền nhất có liên kết rất mạnh với CN- nên điện thế bắt đầu phóng điện của nó có thể âm đến -1,25V.

Điện thế cân bằng của hydro trong tất cả các dung dịch này đều dương hơn của kẽm

Nên lẽ ra nó phải phóng điện ưu thế hơn kẽm trên catot, thế nhưng do quá thế phóng điện của hydro trên kẽm rất lớn

Nên điện thế phóng điện thực thế của nó đã trở thành âm hơn của kẽm,

Có nghĩa kẽm phóng điện lại ưu tiên hơn hydro và do đó hiệu suất dòng điện giải phóng kẽm khá cao.

Quá Trình Xi Mạ Kẽm Của Các Hóa Chất.

Trong thực tế sản xuất, để kiết tủa kẽm có thể dùng các loại dung dịch khác nhau

Như dung dịch sunfat, clorua, xyanua, amoniacat, zincat, amon-clorua…

Các dung dịch này rất khác nhau về tính chất,

Về chất lượng lớp xi mạ và về điều kiện điện phân.

Chúng được phân thành hai nhóm: các dung dịch có tính axit và các dung dịch có tính kiềm,

Hoặc các dung dịch muối đơn và các dung dịch muối phức chất.

Nghiên cứu tính chất của các dung dịch có thành phần khác nhau cho thấy,

Khả năng phân bổ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phân cực catot,

Nghĩa là mức độ lệch khỏi giá trị của điện thếcatot khi có dòng điện đi qua catot.

Mức độ phân cực càng lớn khả năng phân bố của dung dịch càng cao,

Tức độ dày lớp mạ càng đồng đều trên khắp bề mặt catot.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *