Browsing Tag

mạ kẽm màu

Những Quy Trình Xi Mạ Kẽm Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Sản Phẩm Kim Loại Không Có Lớp Bảo Vệ Của Kẽm. Kim loại chưa được xi mạ kẽm để bạo về chống ăn mòn của môi trường thì Kim loại phải trải nghiệm một môi trường khó khăn của mùa hè / mùa đông / muối / tuyết / nóng / lạnh / v.v .. Tuy nhiên,…