Xi mạ kẽm trắng xanh

Rate this post


Xi Mạ kẽm
 là gì?

xi mạ kẽm là phương pháp phủ 1 lớp kẽm mỏng lên bề mặt kim loại.

Lớp kẽm này được tạo thành qua quá trình cho sản phẩm kim loại

vào bể chứa dung dịch kẽm với độ bền của lớp kẽm là 1 năm đến 10 năm tùy theo mức độ sản phẩm ta sử dụng.

Công dụng của việc xi mạ kẽm:

Mục đích chính của kẽm để bảo vệ kim loại từ những tác động của sự ăn mòn hoặc rỉ sét.

Lớp phủ mạ kẽm là “hy sinh” lớp phủ – có nghĩa là lớp phủ

hy sinh bản thân để bảo vệ các bề mặt bên dưới,

như lớp phủ bị ôxi hóa ăn mòn bản thân tiếp tục cung cấp một mức độ bảo vệ với lớp nền.

Màu Sắc Của Lớp Kẽm Thông Dụng.

Mạ kẽm có màu sắc khác nhau – nhưng mỗi màu sắc có thể là kết quả

của các loại hình xây dựng mạ sử dụng

có nghĩa là nó không nhất thiết phải có kết quả tính chống ăn mòn tương tự như nhau.

Hơn nữa, loại mạ kẽm cũng khác nhau về khả năng của nó để bảo vệ

Hơn nữa, loại mạ kẽm cũng khác nhau về khả năng của họ để bảo vệ từ vừa “hồng” (sắt liên quan) và “trắng” (hợp kim có liên quan) loại ăn mòn.

Ứng Dụng Lớp Xi mạ kẽm trong công nghiệp:

xi mạ kẽm là phương pháp tạo bề mặt chống gỉ thông dụng nhất hiện nay.

Vì thế lớp xi ma kem sẽ không bị tróc ra như khi dùng sơn,

tạo ra lớp bảo vệ vĩnh cửu cho chất nền.

kẽm đã được chứng minh là lớp bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn rất hiệu quả cho kim loại.

với những sản phẩm trong máy móc công nghiệp thì xi mạ kẽm cũng là

một phần tất yếu để bảo vệ bề mặt chi tiết máy móc.

5 Comments

 1. Bạn là Users VIP? Cơ sở mạ kẽm-xi mạ kẽm điện phân-xi mạ

  […] Xi Ma kem là gì? Xi ma kem là phương pháp phủ 1 lớp kẽm mỏng lên bề mặt kim loại. Lớp kẽm này được tạo thành qua quá trình cho sản phẩm kim loại vào bể chứa dung dịch kẽm với độ bền của việc xi mạ kẽm là 1 năm đến 10 năm tùy theo mức độ sản phẩm ta sử dụng. Công dụng của việc xi ma kem xi mạ kẽm là phương pháp tạo bề mặt chống gỉ thông dụng nhất hiện nay. Vì thế lớp xi ma kem sẽ không bị tróc ra như khi dùng sơn, tạo ra lớp bảo vệ vĩnh cửu cho chất nền. kẽm đã được chứng minh là lớp bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn rất hiệu quả cho kim loại Xi mạ kẽm trong công nghiệp: với những sản phẩm trong máy móc công nghiệp thì xi mạ kẽm cũng là một phần tất yếu để bảo vệ bề mặt chi tiết máy móc. Mục đích chính của xi mạ kẽm để bảo vệ kim loại từ những tác động của sự ăn mòn hoặc rỉ sét. Lớp phủ mạ kẽm là “hy sinh” lớp phủ – có nghĩa là lớp phủ hy sinh bản thân để bảo vệ các bề mặt bên dưới, như lớp phủ bị ôxi hóa ăn mòn bản thân tiếp tục cung cấp một mức độ bảo vệ với lớp nền. Mạ kẽm có màu sắc khác nhau – nhưng mỗi màu sắc có thể là kết quả của các loại hình xây dựng mạ sử dụng – có nghĩa là họ không nhất thiết phải có kết quả tính chống ăn mòn tương tự như nhau. Hơn nữa, loại mạ kẽm cũng khác nhau về khả năng của họ để bảo vệ từ vừa “hồng” (sắt liên quan) và “trắng” (hợp kim có liên quan) loại ăn mòn. […]

 2. Bạn là Users VIP? gia công mạ kẽm-chuyên xi mạ kẽm trắng-kẽm bảy màu

  […] Xi Ma kem là gì? Xi ma kem là phương pháp phủ 1 lớp kẽm mỏng lên bề mặt kim loại. Lớp kẽm này được tạo thành qua quá trình cho sản phẩm kim loại vào bể chứa dung dịch kẽm với độ bền của việc xi mạ kẽm là 1 năm đến 10 năm tùy theo mức độ sản phẩm ta sử dụng. Công dụng của việc xi ma kem xi mạ kẽm là phương pháp tạo bề mặt chống gỉ thông dụng nhất hiện nay. Vì thế lớp xi ma kem sẽ không bị tróc ra như khi dùng sơn, tạo ra lớp bảo vệ vĩnh cửu cho chất nền. kẽm đã được chứng minh là lớp bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn rất hiệu quả cho kim loại Xi mạ kẽm trong công nghiệp: với những sản phẩm trong máy móc công nghiệp thì xi mạ kẽm cũng là một phần tất yếu để bảo vệ bề mặt chi tiết máy móc. Mục đích chính của xi mạ kẽm để bảo vệ kim loại từ những tác động của sự ăn mòn hoặc rỉ sét. Lớp phủ mạ kẽm là “hy sinh” lớp phủ – có nghĩa là lớp phủ hy sinh bản thân để bảo vệ các bề mặt bên dưới, như lớp phủ bị ôxi hóa ăn mòn bản thân tiếp tục cung cấp một mức độ bảo vệ với lớp nền. Mạ kẽm có màu sắc khác nhau – nhưng mỗi màu sắc có thể là kết quả của các loại hình xây dựng mạ sử dụng – có nghĩa là họ không nhất thiết phải có kết quả tính chống ăn mòn tương tự như nhau. Hơn nữa, loại mạ kẽm cũng khác nhau về khả năng của họ để bảo vệ từ vừa “hồng” (sắt liên quan) và “trắng” (hợp kim có liên quan) loại ăn mòn. […]

 3. Bạn là Users VIP? mạ kem chống sét-chuyên xi mạ kẽm trắng-mạ kẽm đen

  […] Xi Ma kem là gì? Xi ma kem là phương pháp phủ 1 lớp kẽm mỏng lên bề mặt kim loại. Lớp kẽm này được tạo thành qua quá trình cho sản phẩm kim loại vào bể chứa dung dịch kẽm với độ bền của việc xi mạ kẽm là 1 năm đến 10 năm tùy theo mức độ sản phẩm ta sử dụng. Công dụng của việc xi ma kem xi mạ kẽm là phương pháp tạo bề mặt chống gỉ thông dụng nhất hiện nay. Vì thế lớp xi ma kem sẽ không bị tróc ra như khi dùng sơn, tạo ra lớp bảo vệ vĩnh cửu cho chất nền. kẽm đã được chứng minh là lớp bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn rất hiệu quả cho kim loại Xi mạ kẽm trong công nghiệp: với những sản phẩm trong máy móc công nghiệp thì xi mạ kẽm cũng là một phần tất yếu để bảo vệ bề mặt chi tiết máy móc. Mục đích chính của xi mạ kẽm để bảo vệ kim loại từ những tác động của sự ăn mòn hoặc rỉ sét. Lớp phủ mạ kẽm là “hy sinh” lớp phủ – có nghĩa là lớp phủ hy sinh bản thân để bảo vệ các bề mặt bên dưới, như lớp phủ bị ôxi hóa ăn mòn bản thân tiếp tục cung cấp một mức độ bảo vệ với lớp nền. Mạ kẽm có màu sắc khác nhau – nhưng mỗi màu sắc có thể là kết quả của các loại hình xây dựng mạ sử dụng – có nghĩa là họ không nhất thiết phải có kết quả tính chống ăn mòn tương tự như nhau. Hơn nữa, loại mạ kẽm cũng khác nhau về khả năng của họ để bảo vệ từ vừa “hồng” (sắt liên quan) và “trắng” (hợp kim có liên quan) loại ăn mòn. […]

 4. xi mạ kẽm điện phân tại HCM |

  […] bổ của dung dịch mạ kẽm axit không đáp ứng được.,thành phần của dung dịch xi mạ kẽm xyanua đầu tiên do C.W.Proter và W.Wernlun đề ra lúc đó (1922) không khác bao nhiêu […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.