Browsing Category

Mạ niken satin

Xi mạ niken phần lớn được sử dụng với mục đích trang trí và cải thiện độ bền bề mặt của sản phẩm nhưng yếu điểm của xi mạ niken là chống ăn mòn thấp