Browsing Category

Xi mạ kẽm trắng xanh

Ngày nay xi mạ kẽm trắng xanh là phương pháp phổ biến nhất tạo lớp phủ bên ngoài kim loại.

lớp kẽm giúp  bảo vệ bề mặt kim loại không bị ăn mòn trong khí quyển..

Tính bảo vệ của lớp xi mạ kẽm vẫn giữ nguyên cho dù nó đã mòn đi gần hết, chỉ còn lại một lớp rất mỏng.

Xem Thêm Xi Mạ Kẽm :http://gialamphat.com/category/xi-ma-kem/