Browsing Category

Mạ Crom Sản Phẩm Trang Trí

Công Nghệ Xi Mạ Crom Trang Trí.

Xi mạ crom trang trí thường có lớp mạ crom bóng phản xạ gương ánh sáng,

lớp mạ crom trang trí thường có lớp mạ dày khoản 0,02-0,20 µm.

Lớp mạ crom trang trí thường được mạ trên lớp lớp là niken,

trên bề mặt sắt thép,nhôm,nhựa,hợp kim đồng và kẽm.

Mạ Crom Trang Trí
Mạ Crom Trang Trí

Xem Thêm Mạ Crom Trang Trí : http://gialamphat.com/category/xi-ma-crom/